Radon gas

Innovatieve radon gas sensor voor slimmer en duurzamer gebouwbeheer

Radon gas is een groot probleem in gebouwen. Het is een gevaarlijk radioactief gas dat niet te zien of te ruiken is. Metingen van radon gas werden tot nu toe handmatig gedaan en de resultaten daarvan gepresenteerd in daggemiddelden. Door innovatie in radio- en sensortechnologie kan dit nu beter en efficiënter met nieuwe meetapparaten, zoals de Talkpool OY1500 LoRaWAN radon gas sensor. Deze gas sensor kan elke 10 minuten nauwkeurig het radon gasniveau meten en bijna realtime verzenden. Hieronder vindt u 3 toepassingen waarom deze nieuwe gasmeter de gebouwen slimmer en duurzamer maakt.

oy1500 installatie

Optimalisatie van je HVAC systeem

De eerste belangrijke toepassing van de nieuwe meetapparatuur is de optimalisatie van je HVAC systeem (verwarming, ventilatie en airconditioning). Om de luchtkwaliteit in een gebouw te regelen kunnen nu naast metingen van koolstofdioxide, temperatuur en vochtigheid ook actuele metingen gedaan worden van het radon gas niveau. Al deze metingen worden ingevoerd in een machine learning algoritme dat vervolgens het HVAC systeem in het gebouw optimaliseert. Dit zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit in het gebouw altijd op een goed niveau is, doordat bijvoorbeeld de ventilatie wordt verhoogd wanneer er veel mensen in een ruimte zijn. Dit geldt nu ook voor het radon gas niveau. Indien dit te hoog dreigt te worden, wordt de ventilatie automatisch verhoogd.
Maar wanneer het gebouw leeg is, zoals bijvoorbeeld ’s nachts, dan is het ventilatie niveau laag en mag het radon gas niveau stijgen. De ventilatie wordt ’s morgens tijdig weer automatisch ingeschakeld zodat de luchtkwaliteit, inclusief radon gas niveau, weer op een goed niveau is.
Dit resulteert in een afname van 10-25 % van het energie gebruik, wat resulteert in een sterk afgenomen carbonuitstoot en return on investment van ongeveer 1-2 jaar.

Verzamelen van de meetgegevens

De tweede toepassing is het verzamelen van de meetgegevens voor rapportagedoeleinden, zodat het goed inzichtelijk is of er voldaan wordt aan regelgeving. Verschillende landen hebben verschillende regels. Noorwegen verplicht bijvoorbeeld metingen van radon in scholen en alle huuraccommodaties. In Zweden zijn werkgevers verantwoordelijk voor het beperken van de blootstelling van werknemers aan radonniveaus tijdens werkuren. Het grote voordeel van het gebruik van radon gasmeters die gebruikmaken van LoRaWAN connectiviteit, is dat deze metingen automatisch online worden gerapporteerd. Bovendien, als een gebouw specifiek tijdens werk- of schooluren wordt geventileerd, kan een apparaat dat elke 10 minuten radon meet, worden gebruikt om een radon status rapport te maken onder werkuren. Een traditionele sensor daarentegen kan alleen een daggemiddelde weergeven, wat sterk beïnvloed zou worden door het feit dat de radonniveaus ‘s nachts stijgen als de ventilatie uitstaat.

Lange termijn metingen

De derde toepassing is die van lange termijn metingen, die belangrijke inzichten verschaffen in de structurele zwakheden van een gebouw. Door meetgegevens van de radon gas sensoren over een langere periode te verzamelen wordt een grote hoeveelheid gegevens verzameld. Deze gegevens laten precies zien wat de zwakke plekken in een gebouw zijn en waar structurele verbeteringen nodig zijn. Bijvoorbeeld op plekken waar onvoldoende geventileerd kan worden.

Interesse in deze sensor? Neem dan aan kijkje op de productpagina: Talkpool OY1500.

Voor meer informatie, bel of mail naar Delmation.