tc monitor 1

Teracom Remote monitoring software TC Monitor

Teracom heeft een software-pakket ontwikkeld waarmee meetwaarden, die via de Teracom I/O modules worden gemeten, kunnen worden opgehaald, opgeslagen en weergegeven.

TC Monitor is een Windows-applicatie waarmee de Teracom-modules TCW122B-CM, TCW181B-CM, TCW240B en TCG120 kunnen worden opgevraagd.

Deze Teracom-modules TCW122B-CM, TCW181B-CM en TCW240B worden in een Ethernet-netwerk opgenomen en TCG120 wordt draadloos op internet gekoppeld via een provider voor GPRS.

Indien de modules zich niet in hetzelfde lokale netwerk als de TC-monitor bevinden, bijvoorbeeld op diverse locaties in de wereld, dan kunnen deze remote Teracom modules als client een verbinding opbouwen naar de TC-monitor die server zal zijn. TC-monitor moet bereikbaar zijn via een vast IP-adres.
Doorgaans zijn er dan geen problemen met Firewall-settings.

Meerdere van deze modules kunnen zo worden gekoppeld op TC-monitor en de data wordt opgeslagen in een SQL database. Deze data kan real-time worden weergegeven of ook in grafische vorm worden weergegeven (historical trending).
De opgeslagen data kan worden geëxporteerd naar EXCEL.
Uit de te koppelen Teracom modules kunnen de digitale en analoge I/O worden opgevraagd, maar ook de eventueel gekoppelde One-wire sensoren. Hiermee wordt meting en opslag van stroom, spanning, temperatuur, relatieve vochtigheid en analoge en digitale signalen mogelijk.
TC-monitoring is gratis voor 1-10 meetwaarden. Voor grotere aantallen meetwaarden komt er een pakket waarvoor de prijs bij ons kan worden opgevraagd.
Via het gratis pakket TC-monitor is een simpel low-cost datalogging en monitoring-systeem te realiseren.
Meer informatie: Teracom TC-Monitor