Windows IoT 10 Gecombineerd schrijffilter ‘UWF’

Windows 10 IoT Enterprise heeft een functie genaamd ‘Gecombineerd schrijffilter’ of ‘Unified Write Filter’ wat we hierna ‘UWF’ zullen noemen. Hiermee wordt een schrijffilter geplaatst waarin alle wijzigingen in het besturingssysteem worden weggeschreven naar een gebied dat bij elke herstart wordt gewist. Bij elke herstart heeft u een ongerepte Windows omgeving zoals deze voor het instellen van het ‘UWF’ geïnstalleerd was.

Activeren ‘UWF’

Onder ‘Control Panel > Programs and Features > Turn Windows features on or off’ kan het Gecombineerde schrijffilter geactiveerd kan worden.

UWF 1

Als het ‘UWF’ geactiveerd is kan deze met de Windows PowerShell (opgestart met administrator rechten) geconfigureerd worden.

Het filter kan aangezet worden met

uwfmgr filter enable

Het volume beveiligen tegen wijzigingen kan met

uwfmgr volume protect c:

Dit kan gecontroleerd worden met

uwfmgr get-config

Er kunnen ook bestanden of mappen uitgesloten worden met

uwfmgr file add-exclusion <path naar bestand of map>

Een registry key kan ook uitgesloten worden met

uwfmgr registry add-exclusion "HKLM\Software\newkey"

 

Onderhoud

Om Windows updates, virus definities e.d. te installeren kan met

uwfmgr servicing enable

Als het systeem hierna opnieuw opgestart zal worden kan er ingelogd worden met het standaard account om de updates uit te voeren.

Hierna kan deze functie weer uitgezet worden met

uwfmgr servicing disable