Windows 10 Cellular met LAN

Een mini-PC met ingebouwde 4G LTE Cellular kaart kan in Windows 10 problemen geven als ook het LAN netwerk aangesloten is.

Windows 10 zal de Ethernet poort altijd voorrang geven boven de Cellular verbinding ook al er geen actieve internet connectie aanwezig is op de Ethernet poort.

Deze windows bug kan verholpen worden door het toevoegen van de volgende registry key:

HKLM\Software\Microsoft\WcmSvc\IgnoreNonRoutableEthernet = (DWORD) 0x1

Hierna za de 4G LTE Cellular verbinding wel internet toegang geven op de mini-PC.