Verschillende public netwerken

Public LoRaWAN netwerken kunnen globaal worden onderverdeeld in twee categorieën:

  • Betaald LoRaWAN netwerk als totaaloplossing
  • Gratis open LoRaWAN netwerk

Bij een betaald LoRaWAN netwerk als totaaloplossing ligt het beheer van de LoRaWAN gateways en netwerkserver(s) in handen van de netwerkoperator die het netwerk aanbiedt. Deze netwerkoperator is volledig verantwoordelijk voor de dekking en stabiliteit van het netwerk en hier is door andere partijen geen invloed op uit te oefenen. Een voorbeeld van zo’n netwerk is het LoRaWAN netwerk van KPN, wat een landelijk dekkend netwerk betreft. Een eindgebruiker sluit een betaald abonnement af bij KPN, waarna het mogelijk is LoRa nodes te laten communiceren met het betreffende netwerk zonder dat daarvoor verdere kennis benodigd is.

Bij een gratis en open LoRaWAN netwerk ligt het beheer van de LoRaWAN gateways en netwerkserver(s) deels in handen van een netwerkoperator, maar is er soms in zekere mate door andere partijen invloed uit te oefenen op de dekking van het netwerk. Doordat er gratis gebruik kan worden gemaakt van het netwerk, zijn er geen garanties voor de stabiliteit en dekking. Een voorbeeld van zo’n netwerk is The Things Network (TTN). Aan het gebruik van dit netwerk zijn geen kosten verbonden, maar er worden wel bepaalde restricties gehanteerd waar men zich aan moet houden. TTN biedt geen landelijk netwerk zoals KPN dat wel doet. De dekking van TTN wordt gefaciliteerd door een community van mensen die vrijwillig gateways plaatsen. Door een gateway te kopen en deze aan te sluiten op TTN is iedereen in staat de dekking van het netwerk te vergroten.