R3000-LG aanmelden op ‘The Things Network’

Instellingen voor de Robustel R3000-LG LoRaWAN gateway voor ‘The Things Network’:

Menu
Interface > Gateway Settings

Server Address: router.eu.thethings.network
Server Uplink Port:  1700
Server Downlink Port: 1700
Keepalive Interval: 60
Statistcs Refresh Interval: 300
Push Timeout Millisecond: 120

Robustel R3000 LG Gateway settings

Menu
Interface > RF Settings

Supported Frequency: 863 870
RF Chain 0 Frequency: 867500000
RF Chain 1 Frequency: 868500000

LoRa Multi Datarate Channels Settings
1    RF Chain 1    -400000
2    RF Chain 1    -200000
3    RF Chain 1    0
4    RF Chain 0    -400000
5    RF Chain 0    -200000
6    RF Chain 0    0
7    RF Chain 0    200000
8    RF Chain 0    400000

LoRa Standard Channels Settings
Enable:    ON
RF Chain: RF Chain 1
IF frequency: -200000
Bandwidth: 250KHz
Spread Factor: SF7

FSK Standard Channels Settings
Enable:    ON
RF Chain: RF Chain 1
IF frequency: 300000
Bandwidth: 125KHz
Datarate: 50000

Robustel R3000 LG RF settings

The Things Network
Bij het TTN netwerk kan een nieuwe gateway aangemaakt worden waarbij eerst het vinkje voor ‘I’m using the legacy packet forwarder’ aangezet moet worden. Hierna kan bij ‘Gateway EUI’ de ‘Default Gateway ID’ van de Robustel R3000-LG ingevoerd worden.

Daarna kan bij ‘Decription’ een naam aan de gateway gegeven worden. Bij ‘Frequency Plan’ moet ‘Europe 868Mhz’ ingevoerd worden.

Hierna kan op de kaart de locatie van de gateway aangegeven worden.

Robustel R3000 LG TTN settings

 

Configuratie R3000-LG gateway

De R3000-LG gateways configureren we zodat ze standaard verbinding maken met ‘The Things Network’.

Een configuratie bestand van deze instellingen is hier te downloaden.

Belangrijk is om eerst de firmware en RCMS app te installeren zodat de configuratie en versie overeenkomen.

 

R3000-LG4LA LoRa Gateway

r3000lg-firmware-3.1.5.ruf

r3000lg-rcms-3.1.3.rpk

R3000-LG4LA-TTN.xml

 

R3000-LGNUA LoRa Gateway

r3000lg-firmware-3.1.5.ruf

r3000lg-rcms-3.1.3.rpk

R3000-LGNUA-TTN.xml