Problemen met aanmelden router Teltonika RMS Portal

Procedure als het aanmelden van de Teltonika routers op het Teltonika RMS Portal niet lukt.

Controleer eerst of de router verbinding heeft met het internet door:

  • ping naar 8.8.8.8   ‘System > Administration > Diagnostics’

Als er een connectie is met het internet

  • de router uitschrijven in de RMS portal onder ‘Management > Device > Unregister’
  • de monitoring in de router uit zetten onder ‘System > Administration > Monitoring’
  • het commando ‘/sbin/crt_openvpn.sh c 1’ twee keer uitvoeren in de CLI console ‘Services > CLI >’ met als Login: root  Password: <<router password>>
  • de monitoring in de router weer aan zetten
  • de router weer inschrijven in de RMS portal onder ‘Management > Device > Add device’