‘Port forwarding’ instellen via SSH

Bij het instellen van meerdere ‘port forwarding’ regels kan het WebUI langzaam worden.

De ‘port forwarding’ regels kunnen dan ook door inloggen met SSH aangemaakt worden.

Er kan ingelogd worden met SSH met de gebruikersnaam ‘root’ en het ‘WebUI’ password.

Na het inloggen met SSH kan met de vi editor het firewall bestand aangepast worden met

vi /etc/config/firewall

Hierna kan een nieuwe ‘port forward’ regel aan het bestand toevoegd worden

config redirect
  option target 'DNAT'
  option src 'wan'
  option dest 'lan'
  option proto 'tcp udp'
  option dest_port 'ENTER INTERNAL PORT'
  option src_dport 'ENTER EXTERNAL PORT'
  option dest_ip 'ENTER INTERNAL IP'
  option name 'ENTER NAME'

Korte uitleg vi editor

 

Tekst wijzigen (insert mode)

i

Exit insert mode

esc

Bewaren bestand en stop vi

:wq