PIN / PUK code

PIN code op een SIM kaart uitzetten

AT+CLCK="SC",0,"PINCODE"

PIN code op een SIM kaart aanzetten

AT+CLCK="SC",1,"PINCODE"

Als drie maal de verkeerde PIN code ingevoerd is en de SIM kaart geblokkeerd is kan deze gedeblokkeerd worden

AT+CPIN="PUKCODE","PINCODE"

De pincode wijzigen

AT+CPWD="SC","PINOUD","PINNIEUW"

Deze AT commando’s kunnen ingegeven worden onder het menu: Interface > Cellular > AT Debug