Oplossen problemen met slechte verbinding

Als een router een instabiele verbinding heeft, de verbinding vaak weg valt of helemaal geen verbinding kan opbouwen kan dit opgelost worden door de volgend punten te controleren:

Checklist
1. Antennes zijn goed aangesloten  (zie)
2. Antenne plaatsing is goed uitgevoerd  (zie)
3. Signaal sterkte is goed  (zie)
4. APN is in de router geconfigureerd  (zie)
5. Firmware update  (zie)
6. SIM kaart is actief  (zie)

 

1. Aansluiten antennes

In 3G/4G-netwerkapparaten is één mobiele antenne connector ‘MAIN‘, terwijl de andere ‘AUX‘ is.

Afhankelijk van welke technologie (3G/4G) wordt gebruikt om verbinding te maken met de provider van het mobiele netwerk, vervult de ‘AUX’-antenne een andere rol:

Wanneer ‘3G’-technologie wordt gebruikt, wordt de ‘AUX’-antenne gebruikt als ‘diversiteitsantenne’ voor foutcorrectie. De effecten zijn vooral merkbaar in gebieden met een slechte mobiele signaalsterkte.

Wanneer ‘4G (LTE)’-technologie wordt gebruikt, wordt de ‘AUX’-antenne zowel als ‘diversiteitsantenne’ als als ‘secundaire ontvangstantenne’ gebruikt, waardoor de kwaliteit van de gegevensverbinding en de algehele mobiele downloadsnelheid van het apparaat toenemen.

We raden u aan om altijd beide mobiele antennes aangesloten te hebben voor de beste prestaties.

Als de situatie het echter niet toelaat om beide mobiele antennes te gebruiken (bijvoorbeeld als de router in een krappe ruimte is gemonteerd waar er slechts voldoende ruimte is voor één antenne), moet de “MAIN” mobiele antenne connector worden gebruikt.

Als alleen de ‘AUX’ mobiele antenne connector aangesloten zal worden zal de verbinding niet goed werken en instabiel zijn.

 

2. Positionering antennes

Om een stabiele 3G/4G verbinding te krijgen is de antenne plaatsing belangrijk. Als het mogelijk is kan de antenne het beste buiten geplaatst worden.

Als u uw antenne binnenshuis plaatst, moet deze via obstakels (in dit geval muren) communiceren met de zendmast. Het is niet verwonderlijk dat dit de prestaties van de antenne negatief zal beïnvloeden.

Monteer uw antenne buiten en leid de kabel naar uw 4G-router binnenshuis om prestatievoordelen te behalen.

Als u de antenne om wat voor reden dan ook niet buiten kunt monteren, dan is montage aan de binnenkant van een raam op de bovenste verdieping van je huis de beste optie.

Glas hindert het signaal minder dan een massieve muur, dus dit is de beste optie voor een installatie binnenshuis. Sommige ramen hebben wel een folie welke ook negatieve invloed kunnen hebben op het signaal.

Antennes worden vaak geleverd met een paal montageoptie. Als u uw antenne op een paal kunt monteren, helpt u hem extra hoogte te geven. Hoe hoger je antenne, hoe minder (over het algemeen) obstakels er zullen zijn om als mogelijke obstakels te dienen.

Het is ook mogelijk om de router of gateway in een afgeschermde waterdichte behuizing te plaatsen. De router kan dan buiten tegen een muur of in een paal gemonteerd worden. De router kan dan via de ethernet kabel met PoE gevoed worden, waardoor alleen de netwerk kabel nodig is.

Als de router in een metalen installatie kast of straatkast geplaatst zal worden kan de antenne ook het beste buiten de kast geïnstalleerd worden. Hiervoor zijn speciale puck-antennes welke op de kast gemonteerd kunnen worden.

 

3. Signaal sterkte

De signaalsterkte kan beïnvloed worden door veel factoren: torenbelasting, aftand tot toren, gebouwen, bergen, weer en verkeer.

Daarom bevatten metingen zoals Signaalsterkte (RSSI) en Signaalkwaliteit (EC/IO) niet alle relevante factoren om de kwaliteit van de verbinding te beschrijven.

U heeft bijvoorbeeld een uitstekende RSSI-waarde van -51 dBm, maar de Tower Load (het aantal mobiele gebruikers) in uw regio is erg hoog.

In dit geval bereikt u mogelijk niet de maximale mobiele datasnelheden, ook al heeft u een goede signaalsterkte.

 

2G Signaal sterkte

2G (GSM) Signaalsterkte wordt door slechts één waarde bepaald:

 • RSSI – Received Signal Strength Indicator; RSSI is een negatieve waarde, en hoe dichter bij 0, hoe sterker het signaal.

2G RSSI

RSSI Signal strength Description
>= -70 dBm Excellent Strong signal with maximum data speeds
-70 dBm to -85 dBm Good Strong signal with good data speeds
-86 dBm to -100 dBm Fair Fair but useful, fast and reliable data speeds may be attained, but marginal data with drop-outs is possible
< -100 dBm Poor Performance will drop drastically
-110 dBm No signal Disconnection

 

3G (WCDMA, TDSCDMA, CDMA, EVDO, CDMA-EVDO)

Voor de 3G Signaalsterkte zijn er drie relevante metingen:

 • RSSI – Ontvangen signaalsterkte-indicator. RSSI is een negatieve waarde, en hoe dichter bij 0, hoe sterker het signaal EC/IO – geeft de downlink draaggolf-tot-interferentieverhouding (signaalkwaliteit) aan.
 • EC/IO is een negatieve dBm-waarde. Waarden dichter bij 0 zijn sterkere signalen
 • RSCP – geeft de ontvangen signaalcode aan Power

De RSSI-standaardwaarden voor 3G zijn in principe hetzelfde als 2G

3G RSSI

RSSI Signal strength Description
>= -70 dBm Excellent Strong signal with maximum data speeds
-70 dBm to -85 dBm Good Strong signal with good data speeds
-86 dBm to -100 dBm Fair Fair but useful, fast and reliable data speeds may be attained, but marginal data with drop-outs is possible
< -100 dBm Poor Performance will drop drastically
-110 dBm No signal Disconnection

3G EC/IO

EC/IO Signal quality Description
0 to -6 Excellent Strong signal with maximum data speeds
-7 to -10 Good Strong signal with good data speeds
-11 to -20 Fair to poor Reliable data speeds may be attained, but marginal data with drop-outs is possible. When this value gets close to -20, performance will drop drastically

3G RSCP

RSCP Signal strength Description
-60 to 0 Excellent Strong signal with maximum data speeds
-75 to -60 Good Strong signal with good data speeds
-85 to -75 Fair Fair but useful, fast and reliable data speeds may be attained
-95 to -85 Poor Marginal data with drop-outs is possible
-124 to -95 Very poor Performance will drop drastically, closer to -124 disconnects are likely

 

4G (LTE) Signaalsterkte

Voor de 4G Signaalsterkte zijn er vier relevante metingen:

 • RSSI – Ontvangen signaalsterkte-indicator. RSSI is een negatieve waarde, en hoe dichter bij 0, hoe sterker het signaal
 • RSRP – het ontvangen referentiesignaal is het vermogen van de LTE-referentiesignalen verspreid over de volledige bandbreedte en smalband
 • RSRQ – Ontvangen referentiesignaalkwaliteit is een C/I-type meting en geeft de kwaliteit van het ontvangen referentiesignaal aan (vergelijkbaar met EC/IO)
 • SINR – Signaal-naar-interferentie plus ruisverhouding (minimaal -20 dB SINR is nodig om RSRP/RSRQ te detecteren). Geeft de doorvoercapaciteit van het kanaal aan. Zoals de naam al aangeeft, is SINR de sterkte van het signaal gedeeld door de sterkte van eventuele interferentie

 

4G RSRP

RSRP Signal strength Description
>= -80 dBm Excellent Strong signal with maximum data speeds
-80 dBm to -90 dBm Good Strong signal with good data speeds
-90 dBm to -100 dBm Fair to poor Reliable data speeds may be attained, but marginal data with drop-outs is possible. When this value gets close to -100, performance will drop drastically
<= -100 dBm No signal Disconnection

4G RSRQ

RSRQ Signal quality Description
>= -10 dB Excellent Strong signal with maximum data speeds
-10 dB to -15 dB Good Strong signal with good data speeds
-15 dB to -20 dB Fair to poor Reliable data speeds may be attained, but marginal data with drop-outs is possible. When this value gets close to -20, performance will drop drastically
<= -20 dB No signal Disconnection

4G SINR

SINR Signal strength Description
>= 20 dB Excellent Strong signal with maximum data speeds
13 dB to 20 dB Good Strong signal with good data speeds
0 dB to 13 dB Fair to poor Reliable data speeds may be attained, but marginal data with drop-outs is possible. When this value gets close to 0, performance will drop drastically
<= 0 dB No signal Disconnection

RSSI voor LTE is berekend op basis van verschillende andere signaal gerelateerde metingen: RSSI = breedband vermogen = ruis + bedienend celvermogen + interferentie vermogen. Een 4G LTE-modem kan bijvoorbeeld een RSSI van -68 dBm rapporteren, maar:

RSRP = -102 dBm
RSRQ = -16 dB
SINR = -1,8 dB

In dit geval is de signaalkwaliteit eigenlijk heel slecht. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat het apparaat zich op enige afstand van de LTE-zender bevindt. Het kan ook zijn dat iets het signaal verstoort, zoals een gebouw of andere obstakels tussen het apparaat en de toren.

4G RSSI

RSSI Signal strength Description
> -65 dBm Excellent Strong signal with maximum data speeds
-65 dBm to -75 dBm Good Strong signal with good data speeds
-75 dBm to -85 dBm Fair Fair but useful, fast and reliable data speeds may be attained, but marginal data with drop-outs is possible
-85 dBm to -95 dBm Poor Performance will drop drastically
<= -95 dBm No signal Disconnection


4. APN  Settings

Om een stabiele dataverbinding te krijgen is het belangrijk om de juiste APN settings in de router te configureren. Als deze APN settings niet juist geconfigureerd worden zal de router automatisch een APN kiezen waarbij het voor kan komen dat de router dan na een restart geen dataverbinding meer kan opbouwen. Ook zal de dataverbinding in grensstreken en buitenland zonder deze APN settings wegvallen.

De APN settings kunnen opgevraagd worden bij de provider.

Bij bepaalde routers is het belangrijk om in een ‘Google Chrome‘ browser te werken in een ‘Incognitovenster‘. Als dit niet zo is kan het zo zijn dat de APN wijzingen niet goed uitgevoerd worden. De router laat dan ook bij het controleren de juiste APN zien maar zal in werkelijkheid deze niet gebruiken waardoor er geen dataverbinding opgebouwd zal worden.

 

5. Firmware update

De mobiele providers voeren soms updates uit aan het 4G LTE / 5G NR netwerk. We zien soms dat het daarna nodig is om de laatste firmware te installeren op de routers / gateways welke problemen met het opbouwen van een verbinding kunnen oplossen.

 

6. SIM kaart en provider

Het komt ook voor dat er geen verbinding opgebouwd kan worden met de router omdat de SIM kaart nog niet geactiveerd is of omdat de SIM kaart door de databundel heen is.

De meeste M2M sim kaarten hebben een portal (Cisco Jasper) waarin een diagnose uitgevoerd kan worden.

 

Remote Management systeem

Bij de routers en gateways kan gebruik gemaakt worden van een ‘Remote Management Systeem‘ om problemen op te kunnen lossen. In dit systeem is het mogelijk om te zien wanneer de routers problemen hebben en zijn ook gegevens als signaalsterkte, provider e.d. te bekijken:

 • RCMS (Robustel routers en gateways)
 • RMS (Teltonika routers en gateways)
 • NetCloud (Cradlepoint routers)

 

‘Troubleshoot’ of ‘Systems Diagnostic Data’ file

Als alle punten uit de checklist goed zijn en de router nog problemen geeft met de verbinding kan er een ‘Troubleshoot‘ of  ‘System Diagnostic Data‘ file aangemaakt worden in de router direct nadat deze problemen heeft gehad.

Met dit bestand kunnen we uitzoeken wat er mis gaat met de verbinding.

De ‘Troubleshoot’ of  ‘Systems Diagnostic Data’ file kan op de volgend manier gemaakt worden: