LoRa Node

Een LoRa node is een low-power apparaat met een zender. Het apparaat kan door middel van deze zender communiceren met het LoRaWAN netwerk. Dit geeft de node de mogelijkheid om nuttige informatie te verzenden naar het netwerk.

Het doel van een LoRa node is om met een laag energieverbruik gegevens ter beschikking stellen aan een LoRaWAN netwerk. Een applicatieserver kan vervolgens gebruikt worden om deze gegevens te presenteren en te analyseren. Een node kan onder andere gebruikt worden voor allerlei verschillende metingen zoals: temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 concentratie, spanning, etc.

Een LoRa node kan worden opgedeeld in drie verschillende onderdelen:

  • Een of meerdere sensoren
  • Een microcontroller
  • Een zender

De sensor kan gebruikt worden voor de detectie en registratie van fysieke eigenschappen zoals temperatuur, licht en versnelling. De microcontroller wordt gebruikt om de sensoren aan te sturen en de meetwaardes op te slaan of direct te verzenden. Voor het verzenden zal de microcontroller de zender gebruiken om de informatie te verzenden naar het LoRaWAN netwerk. Al deze componenten worden gevoed met een batterij en hebben hierdoor allemaal invloed op het batterijverbruik van de node. De levensduur van een node is afhankelijk van de batterij en ligt ongeveer tussen de 3 en de 10 jaar. Dit verschilt per node en is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

  • Het aantal berichten dat wordt verzonden.
  • De spreading factor waarmee een bericht wordt verzonden (heeft ook invloed op het bereik van de node en kan de hoeveelheid data die verzonden kan worden beperken).
  • De afstand tot de gateway.
  • Class A, B of C. Meer informatie over LoRa node Class kunt u hier

Als een LoRa node een uplink bericht verstuurt wordt deze ontvangen door één of meerdere LoRaWAN gateways. Het theoretische bereik is ongeveer 15 kilometer dit is onder optimale omstandigheden. Er zijn een aantal omstandigheden die deze afstand kunnen beïnvloeden. Zoals de hoeveelheid data die verstuurd moeten worden en de bebouwing (stad of open land).

Er zijn kant en klare nodes die gebruikt kunnen worden voor het meten van de temperatuur of kunnen detecteren wanneer een schakelaar wordt ingedrukt. Voor een groot aantal toepassingen kan er gebruik gemaakt worden van deze nodes. Er zijn toepassingen die vragen om een specifiekere oplossing, hiervoor kan naar wens een custom LoRa node worden geproduceerd.