Geolocation

Geolocaction is de mogelijkheid om de locatie van de LoRa node te bepalen zonder gebruik te maken van GPS. Dit is een speciale feature en hoeft niet op elk LoRaWAN netwerk beschikbaar te zijn. Hoewel het netwerk dit moet ondersteunen hoeft de LoRa node hiervoor geen extra functionaliteiten te implementeren. De locatie van een node kan al bepaald worden wanneer een uplink bericht door drie of meer LoRaWAN gateways wordt ontvangen.

Het LoRaWAN netwerk is in staat de positie van een node te bepalen door de tijdstipen te analyseren waarop een uplink bericht op de verschillende gateways is ontvangen. Door het verschil in ontvangsttijden van de verschillende gateways te berekenen kan een locatie worden afgeleid. Om dit te kunnen doen zijn speciale gateways nodig die de geolocation functionaliteit ondersteunen.