Effectieve doorvoersnelheid

Een veel gestelde vraag met betrekking tot het gebruik van LoRa is wat de effectieve doorvoersnelheid is. Oftewel hoeveel data kan er feitelijk worden verzonden per seconde, minuut of uur. Dit is essentiële informatie alvorens de conclusie kan worden getrokken of LoRa inzetbaar is voor de beoogde toepassing. Deze vraag is echter lastig te beantwoorden. De effectieve doorvoersnelheid is afhankelijk van meerdere factoren:

  • De data rate, welke voornamelijk afhankelijk is van de gebruikte spreading factor.
  • De frequentiekanalen die worden gebruikt, verdeeld over de verschillende subbanden.
  • De duty cycle van de betreffende subbanden.
  • Wel of geen gebruik van acknowledges op uplink en/of downlink

Door bovenstaande factoren kan de effectieve doorvoersnelheid variëren van een paar bytes per seconde tot een paar bytes per minuut. Globaal gezegd komt het er op neer dat LoRa bedoeld is voor toepassingen waarbij zo af en toe een aantal bytes verstuurd moeten worden. Denk aan het doorsturen van een temperatuur eens in het uur, of het doorsturen van de waterstand eens per dag. De techniek is niet bedoeld voor het versturen van grote hoeveelheden data zoals een foto.