Duty Cycle

Binnen Europa wordt voor LoRa de 868 Mhz band gebruikt, deze is opgedeeld in vijf subbanden. Doordat deze licentievrije band door iedereen mag worden gebruikt, zijn er vanuit de overheid restricties opgelegd aan het gebruik van deze band. Per subband is de duty cycle gespecificeerd, wat de zendtijd binnen de betreffende subband bepaalt.

Voorbeeld: indien de duty cycle voor een subband is gespecificeerd op 1% en het verzenden van een bepaald bericht duurt 1 seconde, resulteert dit tot een verbod om te zenden op de betreffende subband voor 99 seconden.

Berichten worden verzonden over verschillende kanalen, gelegen in één van de subbanden. Een LoRa node is in staat om te wisselen tussen de kanalen voor het verzenden van ieder volgend bericht. Indien een node niet meer mag zenden op een bepaald kanaal, kan het zo zijn dat er nog wel gezonden kan worden op een ander kanaal, mits dat kanaal in een andere subband valt. Deze situatie wordt onderstaand getoond.

Het kan zo zijn dat er twee kanalen binnen eenzelfde subband vallen. Indien er dan een bericht wordt verstuurd op een van de twee kanalen, mag er vervolgens een tijd niks worden verzonden op beide kanalen. Deze situatie wordt onderstaand getoond.

Een LoRa node verstuurt de berichten zoveel mogelijk verspreid over de verschillende kanalen, waarbij er steeds een kanaal wordt gezocht waar nog op gezonden mag worden. Indien alle kanalen al gebruikt zijn, moet er gewacht worden tot er weer mag worden gezonden op een van de kanalen. In dat geval kan het bericht niet meteen worden verzonden.

Deze restrictie geldt niet alleen voor de LoRa nodes, maar ook voor de LoRaWAN gateways, aangezien deze weer berichten kunnen terugsturen naar een node.