Downlink Berichten

Downlink berichten zijn berichten met informatie die vanaf het LoRaWAN netwerk naar de LoRa node worden verzonden.

Een downlink bericht kan een MAC bericht bevatten en/of een payload. Wat de node met deze informatie doet kan per node verschillen.

Een downlink bericht kan door een LoRa node alleen ontvangen worden wanneer deze actief ‘luistert’. Het luisteren naar een bericht kost relatief veel energie. Om deze reden wordt de tijd dat een node luistert naar een bericht beperkt tot verschillende receive windows. Hoe de receive windows zich tot elkaar verhouden is afhankelijk van de LoRaWAN class die wordt gebruikt door de node.