Data rate

Binnen LoRa is de data rate in bits per seconde afhankelijk van de volgende parameters:

  • Spreading factor: Heeft invloed op de verzendtijd van een bericht. LoRaWAN gebruikt spreading factors SF7 t/m SF12.
  • Bandwidth: LoRaWAN gebruikt drie bandwidths: 125kHz, 250kHz en 500 kHz. Binnen Europa wordt voornamelijk 125kHz gebruikt.
  • Coding rate: Mate van redundantie voor error correctie.

Onderstaande formule toont hoe de data rate berekent kan worden middels bovenstaande parameters:

DR = SF * (BW / 2SF) * CR

DR = Data rate
SF = Spreading factor
BW = Bandwith
CR = Coding rate

De coding rate en bandwith liggen doorgaans vast, waardoor de spreading factor een belangrijke factor is bij het bepalen van de data rate en indirect ook meteen bepalend voor de te behalen afstand en de zendtijd bij het versturen van een bericht.