Configureren en updaten Robustel Routers met USB stick

Het is mogelijk om in het nieuwe RobustOS de routers automatisch te configureren door middel van een USB stick.

Er moet dan eerst een router handmatig naar de laatste firmware gebracht worden.

Ook alle apps die gebruikt gaan worden moeten eerst geïnstalleerd worden.

Hierna moeten alle instellingen in de router ingevoerd worden. Als dit gedaan is kan een config bestand bewaard worden. Dit kan onder het menu

System > Profile > XML configuration File > Generate

Dit config bestand kan dan bewaard worden door met de rechter muis knop op de tekst te klikken en ‘Link opslaan als…’ te kiezen en te bewaren als ‘config.xml’

Hierna moet er nog een ‘key’ bestand aangemaakt worden. Dit kan onder

Interface > USB > Key > USB Automatic Upgrade Key > Generate

Hierna kan er op ‘Download’ geklikt worden om het ‘Key’ bestand te bewaren.

De extensie .dms kan verwijderd worden zodat de naam van het bestand ‘key’ is.

Ook is het belangrijk dat het ‘config.xml’ gewijzigd zal worden naar ‘zconfig.xml’

Nu kan er een USB stick geformateerd worden naar FAT32 formaat.

Het ‘key’ bestand kan los in de root van de USB stick geplaast worden.

Het ‘config.xml’ bestand, firmware bestand en gebruikte apps kunnen geplaatst worden in een map ‘router’ welke in de root moet staan.

 

USB stick update

Nu kan deze USB stick gebruikt worden om alle andere routers ook te configureren.

De spanning moet dan van de router afgehaald worden en de USB stick moet in de router geplaatst worden.

Hierna kan de spanning weer op de router aangebracht worden en zal de router weer opstarten en beginnnen met het updaten van de firmware, het installeren van de apps en het instellen van de configuratie.

De zes lampjes zullen een voor een aan en uit gaan tijdens dit process.

Als het ‘USR’ lampje gaat knipperen moet de router nog een keer opnieuw opgestart worden met de USB stick.

Als de router klaar is zal het ‘USR’ lampje continu branden.

Hierna kan de USB stick verwijderd worden en kan de router opnieuw opgestart worden.