Activatie op het netwerk

Voordat een LoRa node deel kan nemen aan een LoRaWAN netwerk, moeten zowel bij de node als bij het netwerk de volgende gegevens bekend zijn: de DevAddr, NwkSKey en de AppSKey. De DevAddr is een uniek adres binnen het LoRaWAN netwerk, waarmee de node wordt geïdentificeerd. De NwkSKey en AppSKey zijn benodigd voor de encryptie van de berichten.

Er zijn twee methodes waarmee een node geactiveerd kan worden op een netwerk en waarmee dus de DevAddr, NwkSKey en AppSKey geconfigureerd worden aan beide kanten, namelijk Activation By Personalisation (ABP) en Over The Air Activation (OTAA).