IoT project

7 stappen voor een succesvol IoT project

Het gebeurt helaas te vaak. Een IoT project dat mislukt. Volgens sommige onderzoeken falen 75% van de IoT projecten door kostenoverschrijdingen, beveiligingsfouten of gebruikers die de oplossing niet adopteren.

De basis van een IoT project moet goed doordacht zijn om dit te voorkomen. Voor dat u start aan uw project dienen onderstaande 7 stappen helder te zijn. Zo vergroot u de kans op een succesvol IoT project aanzienlijk!

1: Bepaal waarom u iets doet

De eerste vraag die u zich moet stellen voordat u ook maar iets uit gaat denken is: ‘waarom doen we dit’? In veel gevallen mislukken projecten omdat er onrealistische verwachtingen zijn van de technologie of omdat niet helder is wie de extra (maandelijkse) kosten wil betalen en wat het oplevert. Een duidelijk antwoord op de vraag ‘waarom’ ontbreekt.

7 stappen voor een succesvol IoT project

Als de ‘waarom’ bepaald is, is de eerste stap de data te analyseren. Breng de data en het proces in kaart. Welke acties worden er in het proces gemaakt (door zowel menselijk handelen als door machines). Kan dit proces door IoT verbeterd worden en lost dit de ‘waarom’ vraag op?

2: Maak een stappenplan

Als de ‘waarom’ bekend is en de eerste analyse is gemaakt bepaal dan wat u wilt doen en maak een duidelijk stappenplan om daar te komen. Zorg ervoor dat u daarbij ook ijkpunten definieert. Belangrijk is om bij elke kleine stap ook te kijken naar het grote plaatje. Wat draagt het bij?

Kijk ook naar de actuele fysieke situatie. Hoeveel apparaten heeft u nodig? Welk type integraties heeft u nodig? Welke data wit u ontvangen? Hoe gaat u die data ontvangen? Komt de data binnen via mensen, machines of camera’s? Is er bestaande infrastructuur waar u gebruik van kunt maken?

3: Focus op gebruikers van de nieuwe oplossing

Wanneer u een nieuwe oplossing of een nieuw systeem wilt integreren is het belangrijk om te kijken naar de mensen die in de toekomst gaan werken met het nieuwe systeem. Het is essentieel om deze gebruikers mee te krijgen. Lukt dat niet, dan is de kans groot dat het project zal mislukken.

Als zij de nieuwe oplossing zien als iets dat ze meer tijd en moeite gaat kosten zullen ze weerstand bieden bij het gebruik ervan. Het is daarom belangrijk om deze mensen er vroeg bij te betrekken. U leert en begrijpt wat hun pijnpunten zijn en hoe u de oplossing in moet richten zodat de oplossing helpt in de dagelijkse werkzaamheden.

4: Opschalen en installatie

Als u denkt aan opschalen, dan moet u ook denken aan productie. Een oplossing kan nog zo mooi en effectief zijn, maar het moet ook op grotere schaal inzetbaar zijn. Ruim van te voren moet duidelijk zijn waar de apparaten worden aangeschaft en/of geproduceerd en hoe zeker de levering is voor nu maar ook over 5 jaar. Voor het opschalen is het belangrijk dat alle apparaten identiek en consistent zijn.

Bij het uitrollen is ook de beveiliging van zowel hardware en software essentieel. Kan er gebruik worden gemaakt van bestaande en geteste frameworks? Of moet u het helemaal van nul opbouwen?

framework

Wanneer u het uit gaat rollen, begin dan met 1 of 2 locaties. Onderdeel van het uitrollen is een planning van wat er allemaal nodig is. Moet u camera’s installeren? Is er een bestaand netwerk waar u gebruik van kan maken? Kan het netwerk de extra belasting aan? Ligt er een elektriciteit netwerk? Hoe zit het met de dekking? Denk hierbij ook direct aan het uitrollen van de oplossing naar 10 of meer locaties. Wie gaat dat installeren? Is dat haalbaar?

5: Onderhoudsplanning

Na het uitrollen van de oplossing is een grote stap gezet, maar u bent er nog niet. Wie gaat de apparatuur onderhouden? Wie gaat de update aan u software uitvoeren of is dit online te doen?

Belangrijk is dat hier ook vooraf over na wordt gedacht. In sommige gevallen moet dit op grote schaal gebeuren. Kunt u dit zelf aan? Of werkt u met partners die dit uit kunnen voeren? Onderhoud en monitoring is erg belangrijk voor de consistentie van de oplossing.

6: Samenwerking

Het implementeren van een nieuwe oplossing doet u samen. Betrokkenheid van collega’s en partners is belangrijk. Sta ook open voor suggesties, niemand heeft alle antwoorden.

samenwerken

Er is geen handleiding voor het oplossen van problemen, u moet het samen doen. Belangrijk is om te blijven hameren op het waarom. Waarom doen we dit en hoe gaan we het doen.

7: Gebruik zoveel mogelijk bestaande infrastructuur, software en apparaten

Er zal altijd gekeken worden naar de kosten. Om kosten van een nieuwe oplossing te beperken, is het goed om te kijken naar bestaande infrastructuur en apparaten. Van welke bestaande apparatuur en infrastructuur kunt u bijvoorbeeld gebruik maken.

Niet alles hoeft vanaf nul opgebouwd te worden. Door van standaard producten gebruik te maken gaat de ontwikkeling veel sneller en is de oplossing betrouwbaarder. Maatwerk hoeft alleen gedaan te worden als dit echt nodig is. Dat geldt voor zowel de hard- als software.

yes

 

Voor u aan een project start dient u alles goed in kaart te hebben gebracht. Delmation ziet jaarlijks vele projecten voorbij komen en probeert in zo’n vroeg mogelijk stadium de klant al de juiste vragen te stellen. We hebben een breed assortiment aan standaard producten en bieden alleen maatwerk oplossingen als dat niet anders kan.

Wilt u een sparren? Bel of mail naar Delmation voor meer informatie of om de mogelijkheden te bespreken.